ZĽAVY NA SEDAČKY DO – 50%  • JESENNÉ ZĽAVY NA NAŠICH PREDAJNIACH –  PLATNÉ DO 30.NOVEMBRA 2023  • DODANIE DO 3 TÝŽDŇOV 

Kontaktný formulár

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie vyplňte prosím nasledovný formulár a my Vás budeme kontaktovať v najkratšej možnej dobe.

Kontaktujte nás


Spracovanie osobných dát
Vyplnením vašich osobných údajov sa Beta Trenčín s.r.o, so sídlom 1772, J.Psotného, 91105 Trenčín, IČO 36337102, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho základu plnenia zmluvy evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodacia adresa, Email, Meno, Priezvisko, Telefon, časovo neobmedzene. Tieto údaje spracovávame s cieľom spracovanie a plnenie objednávky.

Vaše práva
Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail gdpr@sedackybeta.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: Beta Trenčín s.r.o, 1772, J.Psotného, 91105 Trenčín.